Wat zijn de verschillende klasse mondkapjes?

Klasse mondkapjes zijn ademhalingsbeschermingsmaskers die je beschermt tegen rondvliegende bacteriën in de lucht. Deze mondkapjes worden voorzien met een mechanisch filter, die bestaat uit wol samen met plastic, glas, cellulose of een combinatie van twee of meer van deze materialen.
 

Er zijn 3 soorten Klasse-maskers, maar welke is het verstandigst om te gebruiken?

 1. Klasse 1 mondkapje: Dit mondkapje heeft het laagste prestatieniveau wanneer er over een beschermingsmondkapje wordt gesproken. Dit mondkapje biedt een minimale efficiëntie van 80% tegen rondvliegende bacteriën in de lucht. De zijkant van het mondkapje heeft een maximale lekkage van maximaal 22%.
 2. Klasse 2 mondkapje: Dit mondkapje heeft een matig tot gemiddeld prestatieniveau wanneer er over beschermingsmondkapjes wordt gesproken. Het mondkapje biedt een minimale efficiëntie van 94% tegen rondvliegende bacteriën in de lucht. De zijkant heeft hierbij een maximale lekkage van 8%.
 3. Klasse 3 mondkapje: Dit mondkapje heeft het beste prestatieniveau en is dus ook sterk aan te raden om te dragen bij een uitbraak van een virus. Het mondkapje biedt een minimale bescherming efficiëntie van 99%. Het mondkapje heeft daarnaast een maximale zijkantlekkage van 2%.
 

Heeft het dragen van maskers zin?

In een onderzoek van Japanners Inouye S., Matsudaira Y. en Sugihara Y. is er geconcludeerd dat bij het niezen met een masker op in vergelijking zonder masker de snelheid van het niezen 10 keer zo klein is met een masker op dan zonder een masker. De kans op verspreiding is dus ook kleiner bij het dragen van een masker.
Volgens het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) is het dragen van een Klasse 22-masker voldoende om jezelf te beschermen tegen het virus. Het gaat vooral om hoe het masker gedragen wordt. Zo is het volgens WHO (World Health Organization) belangrijk om voor het opzetten van het maskers, eerst je handen te wassen met een alcoholische zeep. Zet het masker zo op uw gezicht dat er geen lekkages zijn tussen het masker en je gezicht en probeer zo min mogelijk aan het masker te zitten tijdens het dragen. Zolang de maskers goed worden gedragen zal het de kans op het krijgen van het virus verkleinen. Klasse 2 mondkapjes worden dus sterk aangeraden om te dragen tijdens een uitbraak van een virus en deze Klasse 2 maskers kunnen worden gekocht in onze webshop.
 
Klasse 2 mondkapjes bieden naast een hogere bescherming tegen besmetting van een virus, ook een
betere pasvorm. De mondkapjes hebben een driedelige pasvorm die goed de gezichtsbewegingen volgt. Het dragen van een bril helpt bovendien het verkleinen van infectie op het virus, aangezien dit de lekkage van het masker verkleint.
 

Wanneer moet ik een masker dragen?

WHO heeft een aantal eisen gesteld wanneer het verstandig is om een masker te dragen. Deze zijn eisen zijn: 
 
 • Wanneer je in contact komt met mensen die het virus dragen.
 • Wanneer je aan het hoesten of niezen bent.
 • Wanneer je verstandig om kunt gaan met het masker en dus weet hoe het gedragen moet worden.
 • Om verspreiden van het virus tegen te gaan wanneer je zelf het virus draagt.
 

Hebben de maskers een keurmerk en moeten ze aan bepaalde normen voldoen?

Alle maskers zijn CE gekeurd. CE-markering is de commerciële markering van de Europese Gemeenschap voor nagenoeg alle apparatuur die wordt verkocht of voor de eerste keer binnen het Europees Economisch Gebied wordt gebruikt. Het is voor de overheid en gebruiker het bewijs dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde richtlijnen op het gebied van veiligheid en compatibiliteit. De maskers moeten daarnaast ook nog voldoen aan een aantal normen. Dit is de EN-149 2001 norm. Deze norm let op de volgende dingen:
 
 • De filter efficiëntie van het masker.
 • De lekkage van het masker
 • Mogelijke hergebruik
 • Reinigings- en desinfecteermaatregelen
 • Ademhalingsintensiteit
 
Al deze normen kunnen vervolgens worden gecategoriseerd. Dit zijn de Klasse 1, 2 en 3 maskers. 
 

Zit er een verschil in de pasvorm van Klasse 2 maskers?

Er zit een verschil in de pasvorm van deze maskers. De maskers kunnen opvouwbaar zijn of kunnen cup-vormig zijn. In onze webshop zijn beide maskers te vinden. De 3M 9332 masker is een opvouwbaar masker en de 3M 8210 is het cup-vormige masker. Het is van belang om goed te kijken welk soort masker jij hebt, zodat het masker goed kan worden gedragen.